strona główna   oferta     |   o firmie    |    recykling mobilny   galeria  |  kontakt   

Dane firmy:

Firma posiada osobowość prawną: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Sądzie Rejonowym, VIII wydział gospodarczy w Bielsku- Białej.
KRS 0000218256
Kapitał założycielski wynosi 700 000 zł. Dzieli się na 700 udziałów o wartości po 1000 zł każdy.
Własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej. Zarząd jednoosobowy.
PKD 3720 Z
NIP: 9372429460
Regon: 0729177116
Bank Raifeissen Bielsko-Biała 46 17501178 0000 0000 0466 2911

       Po okresie intensywnych poszukiwań metod unieszkodliwiania odpadów, które spełniłyby wzrastające wymagania ochrony środowiska ostatnio na świecie główny nacisk w planowaniu systemów gospodarowania odpadami położono na zapobieganie powstawania odpadów oraz ich wykorzystanie. Wtórne wykorzystanie odpadów zmniejsza ładunek zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, ograniczając jednocześnie pobieranie ze środowiska surowców pierwotnych w każdej postaci. Nasza firma jest właśnie jednostką zajmującą się organizacją zagospodarowania i samym zagospodarowaniem, recyklingiem odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, wielomateriałowych, zmieszanych odpadów opakowaniowych i innych przedmiotów z tworzyw sztucznych wycofanych z użycia. Jesteśmy końcowym recyklerem zgodnie z wymaganiami ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach posiadamy zezwolenie na odzysk oraz jego szczególną formę- recykling, następujących odpadów:
  
 • 150102- opakowania z tworzyw sztucznych,
 • 150103- opakowania z drewna,
 • 150105- opakowania wielomateriałowe,
 • 150106- zmieszane odpady opakowaniowe.
 • 150109- opakowania z tekstyliów.

  oraz

 • 020104 - odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołóstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności - odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
 • 070213 - odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej - odpady z tworzyw sztucznych
 • 120105 - odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych - odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
 • 160119 - tworzywa sztuczne - ze zużytych lub nienadających się do użytkowania pojazdy, odpadów z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów
 • 160216 - elementy usunięte ze zużytych urządzeń innych niż w 160215*
 • 170203 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej - tworzywa sztuczne
 • 191204 - odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np obróbki ręcznej), sortowania, zgniatania, granulowania (nie ujęte w innych grupach) - tworzywa sztuczne i guma
 • 200139 - odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie/ (z wyłączeniem 1501) -tworzywa sztuczne
Posiadamy również zezwolenie na zbieranie i transport odpadów o nastepujących kodach: 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150108, 150109.

       W ramach prowadzonej przez naszą firmę działalności oświatowej proponujemy:
 • organizację kompleksowych kampanii propagandowych na terenie całych gmin, polegających między innymi na spotkaniach, podczas których przedstawiamy korzyści wynikające z umiejętnego gromadzenia, selekcjonowania i obchodzenia się z odpadami opakowań z tworzyw sztucznych.
 • szkolenia w firmach, w których na skutek prowadzonej działalności jest wytwarzanyodpad opakowań i duże ilościodpadu komunalnego , które pozwolą na redukcję kosztów prowadzonej działalności.
webdesign: Mateusz Zguda e-mail:homer@kado.prv.pl