strona główna   oferta     |   o firmie    |    recykling mobilny   galeria  |  kontakt   

Śmieci i odpady tworzyw sztucznych mogą stać się ponownie użytecznym produktem rynkowym.
  • ZAJMUJEMY się odzyskiem, w tym recyklingiem , zbieraniem i transportem odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, szkła, papieru, wielomateriałowych i zmieszanych.  
  • ŚWIADCZYMY usługi recyklingu w tym również Mobilnymi Urządzeniami Recyklingowymi u posiadacza lub zbierającego odpad.
  • WYTWARZAMY regranulaty, aglomeraty, przemiały.
  • PRODUKUJEMY z odzyskanych surowców elementy małej architektury ogrodowej, profile o długości do 3,5 m, formy przestrzenne np.: stojaki pod znaki drogowe, palety, ławki parkowe itp.
webdesign: Mateusz Zguda e-mail:homer84@o2.pl